Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva

Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za září 2019.

Kurz domácího fondu se na měsíční bázi výrazněji nezměnil, když NAV ke konci září bylo na hodnotě 1,0231. Zahájení prodeje podílových listů prostřednictvím internebankingu Fio banky se pozitivně projevilo na přílivu nových finančních prostředků do fondu. S poklesem trhu v závěru měsíce se pokračovalo v nákupech a míra zainvestovanosti v akciích se dostala k hranici 77 %, což je nejvyšší úroveň v nadále krátké historii fondu.

Kompletní měsíční zprávu najdete zde.


David Brzek, makléř
Fio investiční společnost, a.s.