Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva

Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za listopad 2019.

Pražská burza se při zohlednění vyplacených dividend dostala v průběhu listopadu na nová letošní maxima. Domácí akcie posilovaly především v úvodu měsíce a navázaly tak na silný říjnový růst, ve druhé polovině měsíce docházelo ke konsolidaci a index se pohyboval v relativně úzkém pásmu. Solidní výkonnost částečně souvisela s pokračujícím globálním optimismem. Všechny hlavní US indexy postupně vylepšovaly svá historická maxima, na něž se dostal rovněž panevropský index Europe STOXX 600.

Pohyb domácího trhu do strany částečně koresponduje s nižší obchodní aktivitou ve fondu. Příliv nových prostředků nebyl plně zainvestován a míra držené hotovosti se tak nepatrně zvýšila. Na měsíční bázi fond vykázal růst o 1,55 %. Erste Group od říjnových lokálních minim velmi rychle posílila o téměř 20 %. Růstu kurzu k hranici 860 Kč se využilo k mírnému snížení držené pozice a realizaci krátkodobého zisku. Vyšší míra zastoupení je naopak nadále udržována v akciích ČEZu, kde se pozice s poklesem k hranici 500 Kč opětovně navyšovala. Pozice v Moneta Money Bank se po rozhodném datu pro dividendu a poklesu na nižší hodnoty navyšovala o vyšší částku, než by odpovídala samotnému inkasu dividendy. Nákup pod hranicí 77 Kč se v optice vývoje z posledních dní jeví jako velmi dobré rozhodnutí. Titul v úvodu prosince výrazně pozitivně reagoval na oznámené převzetí aktiv společnosti Wüstenrot na domácím trhu. 

Kompletní měsíční zprávu najdete zde.


David Brzek, makléř
Fio investiční společnost, a.s.