Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva

Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za prosinec 2019.

V rámci prosincové měsíční zprávy bych se rád ohlédl za celoročním děním ve fondu, přičemž zhodnotím dosaženou výkonnost a naplňování investiční strategie. Jelikož fond začal investovat v úvodu prosince 2018, tak souhrn za rok 2019 v podstatě odpovídá také souhrnu za celou historii fondu.

Kompletní měsíční zprávu najdete zde.


David Brzek, makléř
Fio investiční společnost, a.s.