Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva

Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za únor 2020.

V průběhu února pokračoval nadprůměrný příliv nových prostředků do fondu. Aktivita s poklesem na nižší úrovně byla především na nákupní straně, když docházelo k navyšování pozic napříč celým portfoliem. Prodeje se realizovaly u jediného titulu, když nad hranicí 870 Kč se redukovala a realizovaly se krátkodobé zisky u Erste Group. S výjimkou mediálních akcií CETV se pozice navyšovala u všech titulů a celková zainvestovanost se postupně zvyšovala a samotném závěru měsíce dosahovala úrovně 90 %. Do maximální zainvestovanosti se stále ponechávala rezerva. Celkově NAV oslabilo o 8,05 % a to především díky propadům z konce měsíce.

Kompletní měsíční zprávu najdete zde.


Fio investiční společnost, a.s.