Investice klientů do Fio globálního akciového fondu přesáhly 500 milionů Kč

Do jednoho z podílových fondů Fio investiční společnosti klienti investovali již více než 500 milionů Kč. Fio globální akciový fond dosáhl od svého založení na zhodnocení přes 60 %.

Fio investiční společnost spravuje ve Fio globálním akciovém fondu majetek za více než 500 milionů Kč. Od svého spuštění v říjnu roku 2018 aktuálně (tj. k datu vydání této zprávy) dosahuje zhodnocení přes 60 % a jeho popularita není způsobena jen atraktivními společnostmi, do kterých fond investuje, ale také jeho prozatímní výkonností. „K překonání půlmiliardové hranice spravovaného majetku určitě přispělo i spuštění možnosti investovat do Fio globálního akciového fondu v EUR začátkem roku, což přilákalo další nové tuzemské, ale i slovenské klienty. Věřím, že úspěch u investorů bude mít i připravovaný realitní fond, který bychom chtěli do nabídky doplnit ještě během letošního roku“ komentuje Jan Bláha, obchodní ředitel Fio banky.

Nakupovat podílové listy podílových fondů mohou zpravidla úplní začátečníci v oblasti investování, ale i zkušení klienti, kteří již mají svá zavedená akciová portfolia. Podílové listy mohou klienti nakoupit v investiční aplikaci e-Broker, přímo ve vlastním internetovém bankovnictví i na pobočkách banky, což společně s nulovými vstupními poplatky činí investici jednouchou a přístupnou pro všechny. Fio investiční společnost aktuálně nabízí dva fondy - Fio globální akciový fond a Fio fond domácího trhu.

 

Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období.  Investice do investičních nástrojů jsou rizikové a mohou být za nepříznivých okolností ztrátové.


Fio investiční společnost, a.s.