Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva

Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za prosinec 2021.

Fio fond domácího trhu v průběhu prosince nadále rostl a rok zakončil na svých historických maximech. Kurz se dostal na hodnotu 1,3574 a meziměsíčně posílil o 4,34 %. Objem spravovaného majetku již překročil hranici 300 mil. Kč. Výrazně pozitivní příspěvek byl nadále ze strany akcií ČEZu a rovněž od finančních titulů, u kterých se v průběhu měsíce podstatně navyšovalo zastoupení.

Hodnota majetku fondu se za celý rok 2021 navýšila o téměř 38 %. Aktiva pod správou se dostala na hranici 310 mil. Kč, což znamená meziroční růst o 178 %. Objem prodaných podílových listů se oproti roku 2020 navýšil o 224 % a dosáhl hranice 157 mil. Kč.  

Kompletní měsíční zprávu naleznete zde.


Fio investiční společnost, a.s.