Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva

Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za duben 2022.

Na globálních akciových trzích v dubnu převažovaly výprodeje a širší US index S&P oslabil o 8,8 %. Domácí trh byl nadále rezistentnější, když při zohlednění dividend oslabil pouze o 0,49 %. Stejně markantní je rozdíl od začátku roku, když Praha ztrácí 4,4 %, S&P oslabil za první 4 měsíce již o 13,3 %.

V průběhu dubna se fond držel v relativně úzkém pásmu v rozmezí hodnoty kurzu zhruba 1,30 až 1,33. Závěr měsíce byl nakonec na spodní hraně avizovaného pásna a fond na měsíční bázi oslabil o 1,77 %. Objem spravovaného majetku se držel v blízkosti hranice 360 mil. Kč. Řada nejistot spojených s aktuální geopolitickou a ekonomickou situací nadále ovlivňovala objem nově prodaných podílových listů, který byl v dubnu nejnižší v letošním roce. Přes nižší absolutní hodnotu objem prodejů nadále podstatně převyšoval objem zpětných odkupů a do fondu nadále plynou od investorů nové finanční prostředky.

Odolnost portfolia proti poklesům patrným na globálních trzích šla nadále na vrub především největší pozici v akciích ČEZu, které posílily o 8 %. Pokles byl naopak patrný u bankovních titulů (Erste Group -9 %, Komerční banka -5 %), který nakonec nad pozitivním příspěvkem ČEZu převážil. V průběhu měsíci byla rozhodná data pro dividendy u dvou významných pozic a to u Komerční banky a Moneta Money Bank. V závěru měsíce byla na pražské burze zahájena výsledková sezona a jednotlivé firmy začaly reportovat své hospodářské výsledky za 1Q letošního roku.

Kompletní měsíční zprávu naleznete zde.


Fio investiční společnost, a.s.