Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva

Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za srpen 2022.

Domácí akciový trh se dostal na nová více jak roční minima. Index PX oslabil pátý měsíc v radě, když v srpnu poklesl o 4,84 %. Na trhu se nadále podstatným způsobem projevovala nervozita související s energetickou krizí a postojem politiků ke zdanění mimořádných zisků.

Domácí trh byl nadále pod tlakem, což se částečně projevilo i na hodnotě portfolia. Kurz fondu poklesl o 1,27 % na hodnotu 1,1930. Oproti poklesu celého trhu o téměř 5 % se však jedná o velmi dobrý výsledek, když podporou byla silná výkonnost pozice v Avastu.

Na měsíční bázi přispěla pozice, která měla zastoupení na hranici 10 % fondu, do výkonnosti v absolutní hodnotě téměř 10 mil. Kč. Kurzové zhodnocení titulu bylo v daném měsíci téměř 44 % a výkonnost kurzu fondu to podpořilo zhruba o 3 %. Z pohledu absolutní výkonnosti je titul jak v letošním roce, tak za celou historii fondu, druhým nejlepším papírem po akciích ČEZu. Tento investiční příběh se prozatím uzavřel, ale nemusí to platit zcela. Na pražské burze se začnou ve formě duálního listingu obchodovat akcie NortonLifeLock, takže je možné, že se zprostředkovaně Avast do struktury portfolia jednou vrátí.   

Kompletní měsíční zprávu naleznete zde.


Fio investiční společnost, a.s.