Fio fond domácího trhu - měsíční zpráva

Portfolio manažer David Brzek shrnuje vývoj portfolia v měsíčním reportu za říjen 2022.

Po šesti ztrátových měsících dokázaly domácí akcie v říjnu posílit. Index PX předvedl růst o 5,4 % a tahounem byly především bankovní tituly. Akcie Erste Group posílily o 11 %, Komerční banka přidala téměř 13 %. Nadále se v ČR řeší mimořádné zdanění neočekávaných zisků, které má sloužit jako zdroj pro financování řešení energetické krize. Legislativní proces není prozatím dokončen, zdá se však, že přes řadu výtek odborné veřejnosti směřuje výsledek k výrazně odlišné podobě, než byl navržen pro řešení situace na úrovni EU.

Přes nejistoty spojené s přístupem vlády ke zdanění neočekávaných zisků se domácí trh posunul na vyšší úrovně. Majetek fondu vykázal růst o 3,47 % a kurz se doslat na 1,1956. Aktiva pod správou jsou nadále na úrovni 340 mil. Kč. Pozitivní vliv na výkonnost pramenila především z bankovního sektoru, když po předchozích nákupech a růstu kurzu jsou pozice v Komerční bance a Erste Group těmi největšími. Brzdou lepší výkonnosti byl naopak opět ČEZ, kde sice došlo ke snížení zastoupení, ale i tak se pokles kurzu o 6 % do výkonnosti negativně projevil.

Kompletní měsíční zprávu včetně výkonnostních statistik naleznete zde.


Fio investiční společnost, a.s.