Fio realitní podfond I. - kvartální zpráva

Portfolio manažer Václav Kubáček shrnuje vývoj realitního trhu a portfolia fondu v reportu za třetí kvartál 2023.
Realitní trh v ČR zaznamenal ve 3. čtvrtletí 2023 transakce v objemu EUR 245 mil. Od počátku roku pak objem investic činil kumulativně EUR 1,15 mld. (meziroční pokles o 22%). Český kapitál v letošním roce jednoznačně dominuje s podílem nad 80% na celkových investicích. Mezi významné realitní transakce tohoto roku v segmentu kanceláří patří rovněž naše první akvizice kancelářské budovy Rohan Business Center v Praze 8 - Karlíně realizovaná v květnu t.r.

CZK třída Fio realitního podfondu I. vykazuje od počátku roku zhodnocení ve výši 3,2%. EUR třída, která byla spuštěna na konci dubna t.r. vykazuje zhodnocení 1,29%. Zhodnocení je tvořeno inkasovaným nájmem a výnosy z likvidní složky Podfondu, kterým obecně svědčí prostředí aktuálně vyšších úrokových sazeb.

Kompletní kvartální zprávu neleznete zde.


Fio investiční společnost, a.s.