Fio globální akciový fond - Třída EUR

Koncentrovaný fond 30-40 akcií společností obchodovaných na trzích vyspělých ekonomik. Fond je vhodný především pro investory hledající vyšší výnos s větší tolerancí k riziku. Díky měnovému zajištění fondu je minimalizováno kurzové riziko. Doporučená délka investice je 5 a více let.

Portfolio manažer fondu Lukáš Brodníček říká:
„Fio globální akciový fond je rozumně diverzifikovaný fond těžící z trendů jako e-commerce, digitalizace, cloud computing, kyberbezpečnost, elektrifikace aut, genetika, minimálně invazivní chirurgie nebo nástup 5G sítě. Společným znakem vybraných společností je právě expozice na určitý sekulární trend v odvětví a zároveň dominantní tržní postavení s trvale udržitelnou konkurenční výhodou, což umožňuje dlouhodobě nadprůměrný růst tržeb a zisku. Vybrané společnosti generují a efektivně alokují značné free cash flow, mají robustní rozvahu bez výrazného zadlužení a vysoký podíl recurring tržeb dělající jejich byznys relativně stabilní i v dobách nepříznivého ekonomického vývoje.“
Název fondu Fio globální akciový fond - Třída EUR
Typ fondu akciový
ISIN CZ0008476215
Datum vzniku 24.11.2020
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu
01.12.2022
1 007 040 190,53 CZK
Aktuální hodnota
01.12.2022
1,0053 EUR
Vstupní poplatek 0 EUR
Výstupní poplatek 0 EUR / 3 %
Minimální investice 10 EUR měsíčně/
200 EUR jednorázově
Rizikovost 6
Poplatek za obhospodařování
Poplatek za administraci
1.7 % p.a.
0.5 % p.a.

Graf vývoje fondu

Výkonnost ke dni 01.12.2022

Období 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců Od začátku roku 1 rok 2 roky Od založení
Výkonnost v % 9,34 7,03 3,89 -17,34 -13,43 0,00 0,53

Nejvýznamnější pozice ke dni 04.12.2022

ISIN Název Měna % zastoupení
US57636Q1040 MASTERCARD USD 4,34
DE0007164600 SAP SE EUR 4,30
NL0010273215 ASML HOLDING N.V. EUR 3,97
US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS USD 3,57
US78409V1044 S&P GLOBAL USD 3,55
US8835561023 THERMO FISHER USD 3,46

Sektorové rozložení ke dni 04.12.2022