Fio globální akciový fond

Koncentrovaný fond 30-40 akcií společností obchodovaných na trzích vyspělých ekonomik. Fond je vhodný především pro investory hledající vyšší výnos s větší tolerancí k riziku. Díky zajištění fondu do CZK je minimalizováno kurzové riziko. Doporučená délka investice je 5 a více let.

Portfolio manažer fondu Lukáš Brodníček říká:
„Fio globální akciový fond je rozumně diverzifikovaný fond těžící z trendů jako e-commerce, digitalizace, cloud computing, kyberbezpečnost, elektrifikace aut, genetika, minimálně invazivní chirurgie nebo nástup 5G sítě. Společným znakem vybraných společností je právě expozice na určitý sekulární trend v odvětví a zároveň dominantní tržní postavení s trvale udržitelnou konkurenční výhodou, což umožňuje dlouhodobě nadprůměrný růst tržeb a zisku. Vybrané společnosti generují a efektivně alokují značné free cash flow, mají robustní rozvahu bez výrazného zadlužení a vysoký podíl recurring tržeb dělající jejich byznys relativně stabilní i v dobách nepříznivého ekonomického vývoje.“
Název fondu Fio globální akciový fond - Třída CZK
Typ fondu akciový
ISIN CZ0008475720
Datum vzniku 11.10.2018
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu
16.09.2021
708 507 728,93 CZK
Aktuální hodnota podílového listu
16.09.2021
1,7134 CZK
Vstupní poplatek 0 CZK
Výstupní poplatek 0 CZK / 3 %
Minimální investice 300 CZK měsíčně/
5000 CZK jednorázově
Rizikovost 6
Poplatek za obhospodařování
Poplatek za administraci
1.7 % p.a.
0.5 % p.a.

Graf vývoje fondu

Výkonnost ke dni 16.09.2021

Období 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců Od začátku roku 1 rok 2 roky Od založení
Výkonnost v % 1,34 8,29 16,68 20,29 35,06 54,71 71,34

Nejvýznamnější pozice ke dni 19.09.2021

ISIN Název Měna % zastoupení
US57636Q1040 MASTERCARD, INC. USD 4,51
DE0007164600 SAP SE EUR 4,43
US5398301094 LOCKHEED MARTIN USD 3,84
US8835561023 THERMO FISHER SCIEN. USD 3,69
DE0006231004 INFINEON AG EUR 3,28
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS USD 3,25

Sektorové rozložení ke dni 19.09.2021