Fio globální akciový fond

Koncentrovaný fond 30-40 akcií společností obchodovaných na trzích vyspělých ekonomik. Fond je vhodný především pro investory hledající vyšší výnos s větší tolerancí k riziku. Díky zajištění fondu do CZK je minimalizováno kurzové riziko. Doporučená délka investice je 5 a více let.

Portfolio manažer fondu Lukáš Brodníček říká:
„Fio globální akciový fond je rozumně diverzifikovaný fond těžící z trendů jako e-commerce, digitalizace, cloud computing, kyberbezpečnost, elektrifikace aut, genetika, minimálně invazivní chirurgie nebo nástup 5G sítě. Společným znakem vybraných společností je právě expozice na určitý sekulární trend v odvětví a zároveň dominantní tržní postavení s trvale udržitelnou konkurenční výhodou, což umožňuje dlouhodobě nadprůměrný růst tržeb a zisku. Vybrané společnosti generují a efektivně alokují značné free cash flow, mají robustní rozvahu bez výrazného zadlužení a vysoký podíl recurring tržeb dělající jejich byznys relativně stabilní i v dobách nepříznivého ekonomického vývoje.“
Název fondu Fio globální akciový fond - Třída CZK
Typ fondu akciový
ISIN CZ0008475720
Datum vzniku 11.10.2018
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu
29.09.2022
851 918 355,65 CZK
Aktuální hodnota podílového listu
29.09.2022
1,2484 CZK
Vstupní poplatek 0 CZK
Výstupní poplatek 0 CZK / 3 %
Minimální investice 300 CZK měsíčně/
5000 CZK jednorázově
Rizikovost 6
Poplatek za obhospodařování
Poplatek za administraci
1.7 % p.a.
0.5 % p.a.

Graf vývoje fondu

Výkonnost ke dni 29.09.2022

Období 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců Od začátku roku 1 rok 2 roky Od založení
Výkonnost v % -9,91 -3,43 -23,72 -29,37 -24,57 -1,79 24,84

Nejvýznamnější pozice ke dni 03.10.2022

ISIN Název Měna % zastoupení
US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS USD 4,81
US57636Q1040 MASTERCARD USD 4,40
US5398301094 LOCKHEED MARTIN USD 4,19
DE0007164600 SAP SE EUR 4,05
US02079K1079 ALPHABET, INC. CL. C USD 4,02
US8835561023 THERMO FISHER USD 4,01

Sektorové rozložení ke dni 03.10.2022