Fio realitní podfond I. - Třída EUR

Cílem Fio realitního podfondu I. je v dlouhodobém horizontu dosahovat stabilního zhodnocení prostředků podfondu, a to investováním primárně do komerčních nemovitostí (administrativní a maloobchodní centra, retailové parky, logistické objekty, multifunkční objekty apod.), ale také do rezidenčních nemovitostí a developerských projektů nacházejících se zejména na území České a Slovenské republiky.

Investice fondu mohou mít formu nabytí nemovitosti nebo nabytí kontrolní majetkové účasti v nemovitostní společnosti. Výnosy z investic budou reinvestovány v souladu s investičními cíli realitního fondu.
Název fondu Fio realitní podfond I. - Třída EUR
Typ fondu nemovitostní
ISIN CZ0008050424
Datum vzniku 24.04.2023
Aktuální hodnota fondového kapitálu celého fondu
01.05.2023
35 129 352,65 CZK
Aktuální hodnota
01.05.2023
1,0000 EUR
Vstupní poplatek 0 EUR
Výstupní poplatek 3 % / 2 % / 1% / 0 %
Minimální investice 10 EUR měsíčně/
200 EUR jednorázově
Rizikovost 3
Poplatek za obhospodařování
Poplatek za administraci
0.8 % p.a.
0.4 % p.a.

Graf vývoje fondu

Výkonnost ke dni 01.05.2023

Období 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců Od začátku roku 1 rok 2 roky Od založení
Výkonnost v % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Upozornění pro investory

Minulá výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost i v budoucím období. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové a mohou být za nepříznivých okolností i ztrátové.